Aborza
aborza

Casă în Turda, Oprişani.


Turda, judet Cluj
REF15000190331


Và ƒ¢nd casà „ƒ cu 3 camere , hol , baie , bucà „ƒtărie, cà „ƒmară, garaj , 2 pivnià …£e, atelier , terasà „ƒ, anexe gospodà „ƒreÅŸti, gradinà „ƒ, livadà „ƒ à …Ÿi curte .

Casa are centralà „ƒ termicà „ƒ, uà …Ÿi à …Ÿi ferestre termopan , parchet , gresie , faianà …£Äƒ. Utilità „ƒÅ£i: gaz , apà „ƒ, curent , canalizare .

Zonă linià …Ÿtită, finalizatà „ƒ à ƒ®n . . . . . Supr . utilà „ƒ . . . mp + teren . . . mp . Locuibilà „ƒ imediat .

Informaţii la tel . . . . . . . . . . . .

micro 1 oprisani turda 3 camere mobilat utilat

Casă în Turda, Oprişani.


Formular Contact

Mesajul dumneavoastra


cv

Alte anunturi de aborza

Case si Vile Imobiliare Cluj
REF15000190331

Imobiliare Case si Vile